فلسفۀ فلسفۀ سیاسی

کتاب “فلسفه فلسفه ی سیاسی” تالیف دکتر محمدتقی قزلسفلی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران منتشر شد. این کتاب که در بیش از پانصد صفحه به رشته ی تحریر درامده است، از سوی انتشارات امید صبا روانه...

ادراکات اعتباری به مثابۀ فلسفۀ فرهنگ

اندیشه اروپایی در سده هجدهم و بعد از آن به شکل خاصی از قلمروی زندگی انسان می نگرد و ذهن ها را به مفهوم فرهنگ سوق می دهد. متفکرانی همچون هردر و ماکس شلر، در طرح مسائل انسان شناسی به این نتیجه رسیدند ک...

هویت و خشونت؛ آمارتیا سن

آمارتیا سن، استاد دانشکده اقتصاد لامونت در دانشگاه‌ هاروارد و مدیر پیشین ترینیتی کالج در کمبریج انگلستان، که در سال ۱۹۹۸ جایزه نوبل اقتصاد به او تعلق گرفت اخلاق و انسانیت را از اقتصاد جدا نمی داند و ...

برخورد درون تمدن‌ها؛ دیتر زنگهاس

کتاب برخورد درون تمدن‌ها، با عنوان فرعی «کنار آمدن با تضاد و کشمکش های فرهنگی»، نوشته دیتر زنگهاس، نظریه‌پرداز مشهور آلمانی است. زنگهاس، اکنون در مؤسسه مطالعات بین فرهنگی و بین الملل دانشگاه برمن در ...

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار؛ محمود سریع‌القلم...

 کتاب «اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار»  به نگارش دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی مبانی ساختاری، رفتاری و مدیریتی نظام اقتدارگرا در عصر قاجار (۱۱۹۳ـ۱۳۴۴ هجری قمری) پرداخته ...

Interkulturelle Philosophie (فلسفۀ میان‌فرهنگی)

پرفسور کیمرله (متولد ۱۹۳۰) استاد دانشگاه اراسموس روتردام آثار تاریخی متعددی درباره شلایرماخر، هگل، مارکی، بلوخ، و دریدا؛ آثاری در باره ی روشهای فکری هرمنوتیک، دیالکتیک، فلسفه دین و فلسفه میان فرهنگی ...
نظریه فرهنگی

درآمدی بر نظریۀ فرهنگی

درحالی که به هزاره نو قدم میگذاریم، ظاهراً «فرهنگ» از موضوعاتی است که همگان، چه در محیطهای دانشگاهی و چه غیردانشگاهی از آن حرف میزنند. بسیاری بر این عقیدهاند که ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن، نشا...

Interkulturelle Philosophie (در آمدی بر فلسفۀ میان‌فرهنگی)...

پرفسور فرانتس مارتین ویمر استاد فلسفه دانشگاه وین از اولین متفکرانی است که به طرح «فلسفه میان فرهنگی» پرداخته است. وی دارای آثار متعدد در این زمینه است. سایت اینترنتی وی که با نام خود وی قابل دسترسی ...
فلسفه امروزین علوم اجتماعی

فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی؛ با نگرش چندفرهنگی...

کتاب “فلسفه امروزین علوم اجتماعی ؛ با نگرش چند فرهنگی” از سوی انتشارات طرح نو در سال ۱۳۸۱ به چاپ رسیده است.  این کتاب که توسط خشایار دیهیمی ترجمه شده ، به تبیین بنیان های علم الاجتماع از ...