ویژه‌نامۀ همایش بین‌المللی «آیندۀ فرهنگ»

آینده فرهنگ، موضوع، روش ها و رویکردها

فرهنگ پژوهى حوزه وسیعى است که رشته هاى دانشگاهى و شاخه هاى معرفتى مختلفى را دربرمی گیرد. براى  111111111پژوهش درباره مسایل این حوزه باید پژوهشگران بسیارى با روشها و رویکردهاى مختلف با هم همکارى کنند. این همکارى در فرآیندى از گفتگو امکان پیدا می کند.

آینده فرهنگ پرسشى است که در اهمیت آن تردیدى نیست. نشست اول همایش بین المللى«آینده فرهنگ» نخستین تجربه براى گفتگو میان تعدادى از پژوهشگران دانشگاههاى کشور درباره موضوع همایش است. در این نشست هفت نفر از استادان رشت ههاى مختلف در ذیل عنوان «آینده فرهنگ: موضوع، روشها و رویکردها» نظرات خود را طرح کرده و وارد گفتگو  می شوند.

برای دریافت نخستین شماره ویژه نامه همایش بین المللی «آینده فرهنگ» اینجا را کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.