نامزدهای بازرسی انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران...

​اسامی و اطلاعات مختصری از نامزدهای هئیت مدیرۀ انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران به ترتیب حروف الفبا در زیر قابل مشاهده است. ​   جناب آقای وحید احمدی دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تهران جناب آقای...

نتیجۀ انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران...

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ انجمن در روز شنبه مورخ ۶ دی ۱۳۹۹ و ارائۀ گزارش عملکرد دورۀ گذشتۀ هیئت مدیره، فرایند انتخاب اعضای هیئت مدیرۀ جدید به همراه بازرسان صو...

نامزدهای هیئت مدیرۀ انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران...

​اسامی و اطلاعات مختصری از نامزدهای هئیت مدیرۀ انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران به ترتیب حروف الفبا در زیر قابل مشاهده است.   دکتر سیده اکرم برکاتی مدرس مدعو فلسفه در دانشگاه‌های فردوسی مشهد، ...

«حقیقت و قدرت» منتشر شد

✅ کتاب «حقیقت و قدرت»، نوشته علی اصغر مصلح، بوسیله نشر نی منتشر شد. 🛑 در سخن نخست چنین آمده است: «طرح دوگانه‌ی‌ “حقیقت” و “قدرت” کوششی برای درک و توصیف یکی از مهمترین تعارضات و چالش‌های جهان معاصر اس...

«مدرنیته و دیگری آن» منتشر شد

کتاب مدرنیته و دیگری آن؛ مواجهۀ انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به‌مثابۀ پروژه‌ای ناتمام نوشتۀ حسین مصباحیان توسط نشر آگه منتشر شد. این کتاب در دفاع از دیدگاهی نوشته شده که معتقد است سنت را اصولا...

«پرسش وجود» منتشر شد

کتاب پرسش وجود؛ برگردان و شرح درآمد وجود و زمان مارتین هایدگر با ترجمه و تحقیق سیدمحمدرضا بهشتی و زینب انصاری نجف‌آبادی توسط نشر علمی منتشر شد. «درآمد» کتاب وجود و زمان که نقشۀ راه این اثر و به گفتۀ ...