همایش بین‌المللی فلسفه، دین و علم در زیست‌جهان اسلامی

دانشکده فلسفه و علوم تربیتی دانشگاه وین با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشگاه تهران، انجمن فلسفه میان فرهنگی ( آلمان) و انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران برگزار می کند:

همایش بین المللی
فلسفه، دین و علم در زیست‌جهان اسلامی

۲۱ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۶- دانشگاه وین

سایت همایش:
Philosophie, Religion und Wissenschaft in der islamischen Lebenswelt

www.interkultphil.univie.ac.at/iran

برنامۀ روز اول و دوم همایش

photo_2018-03-05_10-03-45

برنامۀ روز سوم و چهارم همایش

 

photo_2018-03-05_11-57-21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.