دومین نشست تخصصی همایش بین‌المللی «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی»

دومین نشست تخصصی همایش بین‌المللی «ادبیات و تفکر میان‌فرهنگی» برگزار می‌شود: سخنرانان: دکتر عبداله آلبوغبیش، عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی بسط‌یافتگی کارکرد ادبیات تطبیقی …

Read More

هویت و خشونت

دکتر فرشاد مومنی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی آمارتیا سن شخصیت بزرگی است که از نظر کیفیت و صلاحیت از اسمیت نیز مقامی بالاتر دارد. او کسی است که …

Read More

فلسفۀ فرهنگ

حجه الاسلام و المسلین علی‌اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ازآنجاکه اغلب این اشتباه رخ می‌دهد که فلسفه‌های مضاف به مقولات و امور، با فلسفه‌های مضاف به معرفت‌ها …

Read More