فراخوان مقاله همایش بین‌المللی آیندۀ فرهنگ

فراخوان مقاله همایش بین المللی آیندۀ فرهنگ
۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴- تهران

تا چند دهۀ قبل تحولات گسترده در علوم و فنّاوری‌ها و برخی از فرآیندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تصویری مثبت و امیدوارانه از آینده ترسیم می‌کرد؛ اما در زمان حاضر با وجودِ شدت یافتن تغییرات و تداوم پیشرفت‎های فنّاورانه و علمی، تصور از آیندۀ انسان و فرهنگ، توأم با خوش‌بینی نیست. افزایش تنش‌ها و جنگ مداوم در نقاط مختلف جهان در سالهای اخیر، باعث پیدایش پرسش‌هایی اساسی درباره آیندۀ فرهنگ جهانی و فرهنگهای بومی منطقه‌ای شده است. برهم خوردن توازن طبیعت، بروز مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، عواملی بودند که به تدریج نحوۀ نگاه و تلقی انسان معاصر نسبت به آینده را تغییر دادند. انسان معاصر بیش از هر زمان دیگر، خود و لوازم حیاتش را در حال دگرگونی می‎بیند و به آینده با بیم و امید می‎نگرد. در چنین وضعی، موضوع آیندۀ فرهنگ به صورت پرسشی بنیادی، پیش روی بسیاری از متفکران و پژوهشگران قرار گرفته است. “آیندۀ انسان و جهانچگونه خواهد بود؟”پرسشی است که اینک بیش از پیش ما را به اندیشیدن و پاسخ گفتن فرامی‌خواند.
تحقیق درباره آیندۀ تکنولوژی، علوم تجربی و علوم انسانی و آیندۀ هنر ، اقتصاد، سیاست و دین، از اساسی‎ترین حوزه های پژوهش‌ جدید است. امروز به نظر می‌رسد هیچ برنامۀ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و تربیتی نمی‌تواند بدون داشتن تصوّری درست از آینده طراحی شود، به طوری که داشتن تصویر یا تصویرهای ممکن از آیندۀ فرهنگ، برای شروع پژوهش‌ها اجتناب ناپذیر می نماید.
به لحاظ روش‌شناسی، پژوهش‌ در این حوزه‌ها از نوع میان‌رشته‌ای ـ میان‌فرهنگی است. بنابراین،شایسته است صاحب‌نظران رشته‌های مختلف با کاوش در پرسش‌های مشترک و سیر در مراتب بحث، به بررسی جوانبِ گوناگون موضوعات بپردازند. از سوی دیگر، آیندۀ فرهنگ / فرهنگ‌ها مسئله همۀ انسان‌هایی است که در این کره زندگی می‌کنند. این واقعیت اقتضای آن دارد که اندیشمندان فرهنگ‌ها و ملت‌های مختلف دریافت‌های خود را در این موضوع به بحث گذارند و از این طریق زمینۀ پژوهش‌های بیشتری را فراهم کنند. از این روی، این گونه پژوهش‌ها لزوماً میان فرهنگی است و نمایندگان فرهنگ‌های مختلف، باید دریافت خود را در باب مسایل جهانی در معرض نقد و نظر قرار دهند و با بارور ساختن هرچه بیشتر این بحث، امکان هم‌اندیشی و همراهی با یکدیگر را فراهم کنند. گفت‌وگوی نمایندگان فرهنگ‌های مختلف در باب پرسش‌های بنیادینِ دنیای معاصر می‌تواند نمونه‌ای از گا‌م‌های لازم برای تفاهم و همکاری تلقی شود.
فرهنگ ایرانی نیز در مقام یکی از فرهنگ‌های دیرینه و پربار بشری می‌تواند با بهره جستن از میراث غنیِ خود، در جستجوی پاسخ‌هایی ممکن در برابر چنین پرسش‌هایی، مشارکت فعال داشته باشد. بدین منظور، سزاوار است اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی نیز ضمن هم‌فکری و مشارکت در چنین گفتگویی به تعامل با متفکران دیگر فرهنگ‌ها بپردازند و زمینۀ غنی‌تر شدن این پژوهش‌ها را فراهم کنند. برگزاری همایش بین‌المللی «آیندۀ فرهنگ» با چنین رویکردی طراحی شده است.
از اصحاب فرهنگ و پژوهشگران رشته‌های گوناگون درخواست هم‌اندیشی داریم. عناوین ذیل به مهم‌ترین دامنه‌های این بحث اشاره دارد. گرچه وجوه دیگر این بحث نیز می‌تواند به پیشنهاد پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد.

عناوین اصلی و عرصه های بحث
الف. فلسفه و روش‎شناسی
• روش‌ها و رویکردهای مختلف برای پژوهش دربارۀ فرهنگ و آیندۀ آن
• «فلسفه فرهنگ» و الگوهای مختلف تحلیل فرهنگ و مقومات آن
• اندیشه¬های فلسفی معاصر و توجه آنها به فرهنگ و آیندۀ آن
• نظریه¬های فرهنگ و نگاه آنها به آینده
• فلسفه میان‌فرهنگی و آیندۀ فرهنگ

ج. مباحث عمومی دربارۀ فرهنگ‎ها
• شرایط پایایی یا زوال فرهنگ‌ها در آینده
• امکان یا امتناع مدیریت و مهندسی فرهنگ‎ها
• مهم‎ترین صورت‎های تحولات فرهنگی در آینده
• شیوه‎ها و رویکردهای مختلف برای آسیب‎شناسی فرهنگی
• مسیر تحولات در علوم و تکنولوژی و تأثیر آن در فرهنگ
• آینده مناسبات فرهنگ جهانی و فرهنگ‎های ملی‌ـ‌منطقه‎ای
• رفتار فرهنگ‎های مختلف در مقابل فرآیندهای جهانی شدن
• امکان و میزان تأثیر اندیشه‎های میان‎فرهنگی در آینده مناسبات فرهنگی

ب. زبان، ادبیات و هنر
• تصور آینده در حوزه ادبیات و هنر
• تصویر انسان آینده در ادبیات و هنر
• زبان و آینده فرهنگ‎ها
• کارکرد ادبیات و هنر در عرضه الگوهایی برای آینده فرهنگ
• آینده تکثر زبان‎ها
• ترجمه به مثابۀ مسئله‎ای میان‎فرهنگی

د. جامعه، سیاست و اقتصاد
• آینده‎پژوهی در مطالعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
• آیندۀ مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
• آینده نهادهای بین‎المللی
• نسبت قدرت و فرهنگ و نابرابری
• جهانی شدن اقتصاد و سیاست و تأثیر آن در فرهنگ
• توسعه و آینده فرهنگ‎ها
• نسبت توسعه و فرهنگ در آینده
• آینده تجاری شدن فرهنگ
• نقش فرهنگ در عقب‎ماندگی یا پیشرفت جوامع
• توسعه‎نیافتگی به‎عنوان وضعیتی فرهنگی

و. ارتباطات و رسانه
• تحولات در روش‎های ارتباطی و رسانه‎ها
• آینده تکنیک‎های ارتباطی و نقش آن در مناسبات فرهنگی
• فرهنگ و اجتماعی شدن در عرصۀ مجازی

ح. «اخلاق» و «تعلیم و تربیت»
• دگرگونی ارزش‎ها و آیندۀ فرهنگ
• نظام‎های اخلاقی و آینده اخلاق فردی و جمعی
• اصول، روش‌ها و غایات تعلیم و تربیت در آینده
• سناریوهای محتمل برای اخلاق در فرهنگ آینده

ط. آیندۀ فرهنگ ایرانی
• تصویر آینده در فرهنگ ایرانی
• آینده عناصر و مقومات فرهنگ ایرانی
• امکان‎های پیش‌روی فرهنگ ایرانی
• آیندۀ نسبت فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی

شرایط ارسال مقاله و نحوۀ پذیرش
علاقه مندان شرکت در این همایش باید سابقه تألیف کتاب یا مقاله در مجلات معتبر، در موضوعات مرتبط با همایش (آن هم با نام تنها یک مؤلف) را داشته باشند. مقالات ارسالی در صورت پذیرش در سه گروه تقسیم می‌شود: ۱٫چاپ خلاصه مقاله، ۲٫ چاپ خلاصه و اصل مقاله، ۳٫ چاپ خلاصه و اصل مقاله و قرائت در همایش
مقالات همایش به سه زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی خواهد بود.

زمان و نحوه ارسال مقالات
مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳، ۱۲ دسامبر ۲۰۱۴
مهلت ارسال اصل مقالات: ۳۰ دی ماه ۱۳۹۳، ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵
تاریخ برگزاری همایش: ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، ۱۹ و ۲۰ می ۲۰۱۵
حق ثبت نام
برای شرکت‌کنندگان ایرانی: ۳۰۰ هزار تومان
برای شرکت کنندگان خارجی: ۱۲۰ یورو
برای دانشجویان: ۱۵۰ هزار تومان

علاقه مندان می‌توانند خلاصه مقاله (حداکثر ۴۰۰ کلمه) خود را همراه با شرح حال علمی، به یکی از راه‌های زیر به دبیرخانه همایش ارسال کنند:
• بارگذاری مقاله در وبگاه www.interculturalstudies.ir
• ارسال به رایانامه culturefuture2015@gmail.com

این همایش با همکاری و مشارکت فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه‌ تهران، دانشگاه‌ اصفهان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانشگاه‌ علامه طباطبائی برگزار می‌شود.

نشانی دبیرخانه همایش:

تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی