فلسفۀ میان‌فرهنگی نفی قوم‌مداری

ایرمگارد پین استاد جامعه شناسی دانشگاه آخن  قوم مداری و کلی انگاری فلسفه غربی     تلقی عام از مفهوم فلسفه را – که در محدوده تعریف، مجموعه افکار و نظریاتی از سقراط و افلاطون و ارسطو تا کانت و هگ...

هیدگر و فلسفۀ میان‌فرهنگی

دکتر احمدعلی حیدری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اندیشه‌ی مارتین هیدگر مناسبات نخستین آدمی با عالم در عرصه‌ی عمل شکل می‌گیرد و در این قلمرو آدمی به سبب واقع‌شدن در مناسبات ابزاری عالم ضمن ...

جهانی‌شدن و گفت‌وگوی فرهنگ‌ها؛ گفت‌وگو با فریدون مجلسی...

ارزیابی شما از نظریه برخورد تمدن ها چیست، آیا این نظریه ترسیم کننده رخدادهای پس از جنگ سرد در حوزه روابط بین الملل است؟ نمی دانم مقوله برخورد تمدن ها را که ساموئل هانتینگتون فقید مطرح کرد تا چه انداز...

خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر علی اصغر مصلح...

فلسفه ميان فرهنگي يكي از گرايشهاي جديد فلسفي است كه بر مجموعه‌اي از فيلسوفان و پژوهشگراني اطلاق مي شود كه با برداشتي مشترك از شرايط دنياي معاصر در پي تدوين و تنظيم اصولي براي مفاهمه، گفتگو و همزيستي ...

خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی

دکتر علی اصغر مصلح عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حدود ۱۹۹۰ یک جریان فلسفی با نام فلسفه میان فرهنگی پدید آمده که مرکز آن در آلمان بود، اما امروز در کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، هند، هلند محافل...

فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ گفت‌وگو با دکتر محمدرضا حسینی بهشتی...

فلسفه ميان فرهنگي يکي از گرايش ها و رويکردهاي جديد فلسفه است که توسط فلاسفه معاصر مطرح شده است. دايره المعارف آلماني «فرهنگ نامه تاريخي فلسفه» مشهور به «دريتر» يکي از مداخل خود را به آن اختصاص داده ...