خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر علی اصغر مصلح...

فلسفه ميان فرهنگي يكي از گرايشهاي جديد فلسفي است كه بر مجموعه‌اي از فيلسوفان و پژوهشگراني اطلاق مي شود كه با برداشتي مشترك از شرايط دنياي معاصر در پي تدوين و تنظيم اصولي براي مفاهمه، گفتگو و همزيستي ...

خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی

دکتر علی اصغر مصلح عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حدود ۱۹۹۰ یک جریان فلسفی با نام فلسفه میان فرهنگی پدید آمده که مرکز آن در آلمان بود، اما امروز در کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، هند، هلند محافل...

فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ گفت‌وگو با دکتر محمدرضا حسینی بهشتی...

فلسفه ميان فرهنگي يکي از گرايش ها و رويکردهاي جديد فلسفه است که توسط فلاسفه معاصر مطرح شده است. دايره المعارف آلماني «فرهنگ نامه تاريخي فلسفه» مشهور به «دريتر» يکي از مداخل خود را به آن اختصاص داده ...