فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ گفت‌وگو با دکتر محمدرضا حسینی بهشتی...

فلسفه ميان فرهنگي يکي از گرايش ها و رويکردهاي جديد فلسفه است که توسط فلاسفه معاصر مطرح شده است. دايره المعارف آلماني «فرهنگ نامه تاريخي فلسفه» مشهور به «دريتر» يکي از مداخل خود را به آن اختصاص داده ...