شماره ۱۵۷ نشریه اطلاعات حکمت و معرفت، ویژه نامه «فلسفه میان‌فرهنگی» منتشر شد

در ۱۵۷مین شماره نشریه اطلاعات حکمت و معرفت، گفت‌وگوها و نوشتارهایی از اعضای انجمن فلسفه‌ میان‌فرهنگی ایران چاپ شده است که در ادامه گزارشی از مقالات و مصاحبه‌های آن را …

Read More

آغاز شکل‌گیری فضایُ جدید در پژوهش‌ ادبی؛ سیمین دانشور با تحول جامعه، سبک نوشتن را تغییر داد

حسین پاینده با اشاره به موضوع نقد و دیگر عناصر فضای ادبی کشور گفت: ارتباطات و سخنانی که با اساتید جوان کشور به ویژه اساتید حاضر در شهرستان‌ها دارم، نشان می‌دهد که فضای جدیدی در پژوهش‌های ادبی در حال شکل گرفتن است.

Read More

تاریخ‌نگاری اندیشه و نسبت آن با فلسفۀ تاریـــخ برای تغییر در معیشت

امروزه مباحث حوزه‌ی نظر و اندیشه آن‌قدر متنوع و متکثر است که اگر بدون یک دسته‌بندی منظم و قاعده‌مند به آن‌ها ورود نشود به احتمال قریب به یقین، فهم درستی از آن مباحث صورت نخواهد گرفت، البته افرادی هم که بتوانند این دسته‌بندی را انجام دهند، حتما خیلی زیاد نیستند و لااقل اینکه ما نمی‌شناسیم. با دکتر عباس منوچهری دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و صاحب کتاب »رهیافت و روش در علوم سیاسی« در این مورد به گفت‌وگو نشستیم.

Read More

دائماً در حال نفی یکدیگریم؛ گفتگو با دکتر سریع‌القلم

اقتدارگرایی مفهوم علمی واژه دیکتاتوری و به تعبیر شما نظام‌های بسته است. اگر قدری با تسامح مفهومی و با یک فرآیند تاریخی به این واژه نگاه کنیم تا عصر مدرن هم، زندگی بشر خارج از اقتدارگرایی نبوده است. تاریخ سیاست، تاریخ تمرکز سیاسی است و اصولاً همیشه جامعه ضعیف بوده و افراد بر مردم سلطه داشته‌اند. از اواخر هجدهم جامعه شکل گرفت و حکمرانان را محدود کرد.

Read More