همایش بین‌المللی همگرایی و واگرایی؛ گفت‌وگوی میان‌فرهنگی-میان‌دینی

جهان معاصر بیش از گذشته نیازمند همگرایی است. همگرایی یکی شدن نیست. حذف اختلاف‌ها یا چشم پوشیدن از تفاوت‌ها نیست؛ همراه شدن و کوشش جمعی برای حل مشکلات و رویارویی با بحران‌هاست. در نشست اولِ «همگرایی و واگرایی» به اصول و روش‌های همگرایی، و شرایط و امکانات حوزه‌های فرهنگی تحتِ نفوذ اسلام و مسیحیت برای همگرایی پرداخته می‌شود. مسیحیت و اسلام به عنوان دو دین جهانی، متکی بر حقیقتی کانونی هستند و در طول تاریخ خود، تجارب متفاوتی را پشت سرگذاشته‌اند. در مسیر همگرایی، برای رویارویی با معضلات جهان معاصر، دو دین و پیروان آنها چه نقش‌هایی می‌توانند ایفا کنند. در این مرحله به شرایط اروپا و خاورمیانه توجه بیشتری خواهد بود. در جلسۀ اول که اسفندماه جاری در تهران تشکیل خواهد شد، تعدادی از استادان و پژوهشگران خارجی و ایرانی شرکت کرده و در قالب نشست-کارگاه به گفتگو خواهند پرداخت.

برگزارکنندگان

سخنرانان

تاریخ‌های مهم

برنامۀ پنل‌ها به فارسی

دفترچۀ فارسی مجموعه چکیده‌های مقالات

ارتباط با ما

فراخوان انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.