نامزدهای هیئت مدیرۀ انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

​اسامی و اطلاعات مختصری از نامزدهای هئیت مدیرۀ انجمن‌علمی فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران به ترتیب حروف الفبا در زیر قابل مشاهده است.

 

دکتر سیده اکرم برکاتی

مدرس مدعو فلسفه در دانشگاه‌های فردوسی مشهد، دانشگاه مطهری، دانشگاه جامعه ‌المصطفی العالمیه

برنده ششمین دوره جایزه دکتر داوری سال ۹۸-۹۹

دکتر زهرا بهبهانی

دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی (خط مشی گذاری). مدرس دانشگاه

پژوهشگر مجمع تشخیص مصلحت نظام

دکتر محمدرضا حسینی بهشتی

دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه تهران

عضو هیئت مؤسس انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

دکتر احمدعلی حیدری

دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه علامه‌طباطبائی

عضو هیئت مؤسس انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

دکتر محمدجواد صافیان

دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه اصفهان

عضو هیات موسس انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

دکتر محمدتقی طباطبایی

استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

عضویت گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر

دکتر مریم عاملی رضایی

عضو هیات علمی گروه ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر علی کرباسی‌زاده

دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه اصفهان

عضو هیئت مؤسس انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران

سید امیر کوشه‌ای

دکترای پژوهش هنر و عضو گروه هنر پژوهشکده تحقیق و توسعه (سمت)

دکتر حسین مصباحیان

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران

عضو کمیته ایرانشناسی دانشگاه تهران

دکتر شمس‌الملوک مصطفوی

دانشیار گروه فلسفۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عضو هیئت مؤسس انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

دکتر علی‌اصغر مصلح

استاد فلسفۀ دانشگاه علامه طباطبایی

عضو هیئت مؤسس انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.