سلسله سخنرانی‌های «زیستن در میانۀ جنگ و صلح»

جلسه اول:

«میانۀ جنگ و صلح»؛ دکتر رضا داوری اردکانی

«اقتصاد سیاسی صلح‌طلبی و جنگ‌افروزی در ربع اول قرن بیست‌ویکم»؛ دکتر فرشاد مؤمنی

«ادبیات پایداری در میانۀ جنگ و صلح»؛ دکتر زهرا پارساپور

«مسئلۀ صلح در ایران معاصر»؛ دکتر نعمت‌اله فاضلی

سه‌شنبه، ۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸ – ساعت ۱۵

پژوهگشاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.