جلسۀ سوم «هم‌گرایی و واگرایی»

«پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری «انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» برگزار می‌کند:

جلسه سوم سلسله سخنرانی‌های

«هم‌گرایی و واگرایی»

با عنوان «چگونه دیگران غریبه می شوند؟»
دکتر ایرمگارد پین
دکتر احمد رجبی

یکشنبه ۱۳ آبان ۹۷
ساعت ۱۵
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سالن اندیشه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.