برگزاری چهارمین جلسه از دورۀ پاییز سلسلۀ سخنرانی‌های «بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پرمخاطره»

«انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران» با همکاری «پژوهشکدۀ فرهنگ معاصر» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

سلسله سخنرانی‌های دوره پاییز

«بیم‌ها و امیدها؛ در جهانی پر مخاطره»

جلسۀ چهارم: دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

دکتر فرشاد مومنی
عنوان سخنرانی: اقتصاد مبتنی بر دانایی؛ بیم‌ها و امیدها

دکتر مقصود فراستخواه
عنوان سخنرانی: امید و تنش

سالن اندیشه، ساعت ۱۶ تا ۱۸

4lit

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.