«نظریۀ انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» منتشر...

کتاب «نظریۀ انتقادی پس از برخاستن جنوب جهانی؛ دیالکتیک کالایدوسکوپیک» نوشتۀ بویکه رباین منتشر شد. 🛑 مختصری درباب کتاب: پس از پایان هژمونی اروپایی-آمریکایی و بازگشت جهان چندمحور، اروپامحوری در فلسفه و...

کتاب «آموزش صلح با رویکرد میان‌فرهنگی» منتشر شد...

کتاب «آموزش صلح با رویکرد میان‌فرهنگی» نوشتۀ حسن اسدی و بابک شمشیری توسط انتشارا منشور صلح منتشر شد. بخشی از مقدمۀ کتاب را در زیر می‌توانید بخوانید «ضرورت آموزش صلح، مورد اتفاق‌نظر همۀ صاحب‌نظران حوز...

«حقیقت و قدرت» منتشر شد

✅ کتاب «حقیقت و قدرت»، نوشته علی اصغر مصلح، بوسیله نشر نی منتشر شد. 🛑 در سخن نخست چنین آمده است: «طرح دوگانه‌ی‌ “حقیقت” و “قدرت” کوششی برای درک و توصیف یکی از مهمترین تعارضات و چالش‌های جهان معاصر اس...

«مدرنیته و دیگری آن» منتشر شد

کتاب مدرنیته و دیگری آن؛ مواجهۀ انتقادی با تفسیر هابرماس از مدرنیته به‌مثابۀ پروژه‌ای ناتمام نوشتۀ حسین مصباحیان توسط نشر آگه منتشر شد. این کتاب در دفاع از دیدگاهی نوشته شده که معتقد است سنت را اصولا...

«پرسش وجود» منتشر شد

کتاب پرسش وجود؛ برگردان و شرح درآمد وجود و زمان مارتین هایدگر با ترجمه و تحقیق سیدمحمدرضا بهشتی و زینب انصاری نجف‌آبادی توسط نشر علمی منتشر شد. «درآمد» کتاب وجود و زمان که نقشۀ راه این اثر و به گفتۀ ...

فلسفۀ فلسفۀ سیاسی

کتاب “فلسفه فلسفه ی سیاسی” تالیف دکتر محمدتقی قزلسفلی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران منتشر شد. این کتاب که در بیش از پانصد صفحه به رشته ی تحریر درامده است، از سوی انتشارات امید صبا روانه...

ادراکات اعتباری به مثابۀ فلسفۀ فرهنگ

اندیشه اروپایی در سده هجدهم و بعد از آن به شکل خاصی از قلمروی زندگی انسان می نگرد و ذهن ها را به مفهوم فرهنگ سوق می دهد. متفکرانی همچون هردر و ماکس شلر، در طرح مسائل انسان شناسی به این نتیجه رسیدند ک...

هویت و خشونت؛ آمارتیا سن

آمارتیا سن، استاد دانشکده اقتصاد لامونت در دانشگاه‌ هاروارد و مدیر پیشین ترینیتی کالج در کمبریج انگلستان، که در سال ۱۹۹۸ جایزه نوبل اقتصاد به او تعلق گرفت اخلاق و انسانیت را از اقتصاد جدا نمی داند و ...

برخورد درون تمدن‌ها؛ دیتر زنگهاس

کتاب برخورد درون تمدن‌ها، با عنوان فرعی «کنار آمدن با تضاد و کشمکش های فرهنگی»، نوشته دیتر زنگهاس، نظریه‌پرداز مشهور آلمانی است. زنگهاس، اکنون در مؤسسه مطالعات بین فرهنگی و بین الملل دانشگاه برمن در ...

اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار؛ محمود سریع‌القلم...

 کتاب «اقتدار گرایی ایرانی در عهد قاجار»  به نگارش دکتر محمود سریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی مبانی ساختاری، رفتاری و مدیریتی نظام اقتدارگرا در عصر قاجار (۱۱۹۳ـ۱۳۴۴ هجری قمری) پرداخته ...