آغاز شکل‌گیری فضایُ جدید در پژوهش‌ ادبی؛ سیمین دانشور با تحول جامعه، س...

حسین پاینده با اشاره به موضوع نقد و دیگر عناصر فضای ادبی کشور گفت: ارتباطات و سخنانی که با اساتید جوان کشور به ویژه اساتید حاضر در شهرستان‌ها دارم، نشان می‌دهد که فضای جدیدی در پژوهش‌های ادبی در حال ...

تاریخ‌نگاری اندیشه و نسبت آن با فلسفۀ تاریـــخ برای تغییر در معیشت...

امروزه مباحث حوزه‌ی نظر و اندیشه آن‌قدر متنوع و متکثر است که اگر بدون یک دسته‌بندی منظم و قاعده‌مند به آن‌ها ورود نشود به احتمال قریب به یقین، فهم درستی از آن مباحث صورت نخواهد گرفت، البته افرادی هم ...

بحران آب و زیست جهان ایرانی

باید به بحران آب و محیط زیست با چشمی دیگر و در مقیاسی دیگر نظر کرد. این بحران تنها بحرانی زیست‌محیطی و طبیعی نیست. بحران آب در ایران بحرانی سطحی و موقت نیست، موضوعی است که به تمامی موضوعات دیگر ربط د...

دربارۀ ادبیات دورۀ مشروطه؛ گفتگو با حسین پاینده...

۱٫ چه چیزی در عصر مشروطه رخ می‌دهد که مردم حس می‌کنند ادبیات می‌تواند از پستوی خانه بیرون بیاید و زبان گویای آن‌ها در بیان ظلم روا رفته بر آن‌ها باشد؟ به عبارت دیگر، می‌خواهم بدانم این مشروطه بود که ...

فلسفۀ میان‌فرهنگی و فهم متقابل فرهنگ‌ها؛ دکتر ایرمگارد پین...

 هر گاه و در هر کجای جهان که بحث از فلسفه به میان آید ، بی گمان جریان های فکری و نظریاتی مد نظر قرار میگیرند که از دوران یونان و روم باستان به بعد در اروپا بسط یافته اند. آنچه در اروپا از سقراط تا کا...

فلسفۀ میان‌فرهنگی نفی قوم‌مداری

ایرمگارد پین استاد جامعه شناسی دانشگاه آخن  قوم مداری و کلی انگاری فلسفه غربی     تلقی عام از مفهوم فلسفه را – که در محدوده تعریف، مجموعه افکار و نظریاتی از سقراط و افلاطون و ارسطو تا کانت و هگ...

هیدگر و فلسفۀ میان‌فرهنگی

دکتر احمدعلی حیدری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در اندیشه‌ی مارتین هیدگر مناسبات نخستین آدمی با عالم در عرصه‌ی عمل شکل می‌گیرد و در این قلمرو آدمی به سبب واقع‌شدن در مناسبات ابزاری عالم ضمن ...

جهانی‌شدن و گفت‌وگوی فرهنگ‌ها؛ گفت‌وگو با فریدون مجلسی...

ارزیابی شما از نظریه برخورد تمدن ها چیست، آیا این نظریه ترسیم کننده رخدادهای پس از جنگ سرد در حوزه روابط بین الملل است؟ نمی دانم مقوله برخورد تمدن ها را که ساموئل هانتینگتون فقید مطرح کرد تا چه انداز...

خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر علی اصغر مصلح...

فلسفه ميان فرهنگي يكي از گرايشهاي جديد فلسفي است كه بر مجموعه‌اي از فيلسوفان و پژوهشگراني اطلاق مي شود كه با برداشتي مشترك از شرايط دنياي معاصر در پي تدوين و تنظيم اصولي براي مفاهمه، گفتگو و همزيستي ...

خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی

دکتر علی اصغر مصلح عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حدود ۱۹۹۰ یک جریان فلسفی با نام فلسفه میان فرهنگی پدید آمده که مرکز آن در آلمان بود، اما امروز در کشورهایی چون آمریکا، ژاپن، هند، هلند محافل...