آیا سبد علوم سیاسی خالی است؟

دکتر محمدجواد کاشی* علوم سیاسی در ایران وضعیت چندان مطلوبی ندارد. دلایل این وضعیت، گسترده و متنوع است. اما من اینجا با فهم بنیادینی سروکار دارم که اساس علوم سیاسی در ایران بر آن پایه‌گذاری شده است. ا...

جدال «جنگ» و «گفت‌وگو»

علی اصغر مصلح* جنگ چند ماهه اخیر در عراق و سوریه، با رهبری داعش زنگ خطر اشاعه جنگ در منطقه متلاطم خاورمیانه را دوباره به صدا درآورده است. داعش با اینکه عنوان دولت اسلامی را برخود نهاده، ارتش بین‌المل...

بحران آب و زیست جهان ایرانی

باید به بحران آب و محیط زیست با چشمی دیگر و در مقیاسی دیگر نظر کرد. این بحران تنها بحرانی زیست‌محیطی و طبیعی نیست. بحران آب در ایران بحرانی سطحی و موقت نیست، موضوعی است که به تمامی موضوعات دیگر ربط د...

فلسفۀ میان‌فرهنگی و فهم متقابل فرهنگ‌ها؛ دکتر ایرمگارد پین...

 هر گاه و در هر کجای جهان که بحث از فلسفه به میان آید ، بی گمان جریان های فکری و نظریاتی مد نظر قرار میگیرند که از دوران یونان و روم باستان به بعد در اروپا بسط یافته اند. آنچه در اروپا از سقراط تا کا...

خاستگاه، بینش و فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر علی اصغر مصلح...

فلسفه ميان فرهنگي يكي از گرايشهاي جديد فلسفي است كه بر مجموعه‌اي از فيلسوفان و پژوهشگراني اطلاق مي شود كه با برداشتي مشترك از شرايط دنياي معاصر در پي تدوين و تنظيم اصولي براي مفاهمه، گفتگو و همزيستي ...

«نظریۀ و نقدادبی» و «مطالعات میان فرهنگی»...

دکتر حسین پاینده‏، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در صحبت‌های امروز قصد دارم به این موضوع بپردازم که در چند دهه اخیر، یعنی از ۱۹۶۰ به این طرف، چه تحولات عمده‌ای در نظریه و نقد ادبی صورت گرفته‌ا...

پیدا و پنهان اندیشۀ میان‌فرهنگی؛ دکتر محمد رضوی راد...

فرهنگ و دين چنان در هم تنيده‏ اند که گاه مطالعة يکي بدون توجه به ديگري نه تنها دشوار که ناشدني است. از اين رو امروزه در عرصة دين‏ شناسي توجه به عوامل سازندة فرهنگ، بخش قابل توجهي از مطالعات را به خود...