فلسفۀ میان‌فرهنگی؛ گفت‌وگو با دکتر محمدرضا حسینی بهشتی

فلسفه میان فرهنگی یکی از گرایش ها و رویکردهای جدید فلسفه است که توسط فلاسفه معاصر مطرح شده است.
دایره المعارف آلمانی «فرهنگ نامه تاریخی فلسفه» مشهور به «دریتر» یکی از مداخل خود را به آن اختصاص داده است.
برای شناخت بیشتر این مبحث با دکتر محمدرضا حسینی بهشتی فارغ التحصیل دانشگاه هامبورگ آلمان که هم اینک با عنوان استادیار فلسفه در دانشگاه تهران تدریس می کند، به گفتگو نشستیم.

Read More