معرفی انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران (شماره ثبت ۳۶۵۱۲) از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ با کسب مجوز از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت خود را در حوزه‌های مربوط به فرهنگ‌پژوهی، فلس...