هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره کنونی انجمن عبارت‌اند از : دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر شهین اعوانی، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر حمیدرضا طالب‌زاده، دکتر علی‌اصغر مصلح، دکتر احمدعلی حیدری و دکتر بیژن عبدالکریمی» ...

هیأت مؤسس

اعضای هیأت مؤسس «انجمن فلسفه میان‌فرهنگی ایران» عبارت‌اند از: دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر شهین اعوانی، دکتر عباس منوچهری، دکتر محمدرضا حسینی بهشتی، دکتر حمیدرضا طالب‌زاده، دکتر حمید پارسانیا، دکتر ش...

معرفی انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران

انجمن فلسفۀ میان‌فرهنگی ایران (شماره ثبت ۳۶۵۱۲) از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ با کسب مجوز از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فعالیت خود را در حوزه‌های مربوط به فرهنگ‌پژوهی، فلس...