کارگاه: دیدگاه‌های پدیدارشناسانه در فلسفۀ میان‌‌فرهنگی – دکتر رضا دهقانی

سلسلۀ کارگاه‌های آموزشی «فلسفۀمیان‌فرهنگی»

دورۀ چهارم: دیدگاه‌های پدیدارشناسانه در فلسفۀ میان‌‌فرهنگی

با تدریس: دکتر رضا دهقانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مشاوره: ۸۸۶۲۴۴۸۵

لینک ثبت نام

photo_۲۰۱۸-۰۶-۱۸_۰۸-۳۵-۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.