پروندۀ علوم دینی – رضا داوری اردکانی

 ردیف  عنوان نویسنده
 ۱ بحث علم دینی به نتیجه نمی‌رسد رضا داوری اردکانی
۲ مبانی علوم انسانی دینی نیست (تصویری)  رضا داوری اردکانی
۳ علم دین و علم انسانیِ دین  داود فیرحی
 ۴ مدت‌هاست شیوه تفکر را از دست داده‌ایم  قاسم پورحسن
 ۵ چرا استاد داوری از تصرف در مدرنتیه ابا دارد؟  مجتبی زارعی
۶ دگرگونی در علم امکان‌پذیر است.  جعفر سبحانی
۷ منشأ همۀ علوم وحی است.  مهدی نصیری
۸ خطی زشت است که بر آب زر نبشته است  عبدالکریم سروش
 ۹ پاسخ دبیرخانۀ هم‌اندیشی علم دینی  دبیرخانه همایش
 ۱۰ تمنای محال  محسن آزموده
۱۱ در انکار علوم انسانی عجله نکنید عبدالحسین خسروپناه
۱۲ فربه‌تر از سروش و داوری محسن زندی
۱۳ داستان یک دو دستگی مریم حاجیان
۱۴ نامۀ فیلسوف سید علی میرفتاح