سخنرانان همایش بین‌المللی همگرایی و واگرایی

سخنرانان

ردیف

نام

عنوان

۱

رضا داوری اردکانی

غربت و ملال در شهر تجدد و درد توسعه‌نیافتگی در تجددمآبی

۲

نصراله پورجوادی

مفهوم «وحدت تمام ایمان‌ها» از منظر حکیم ایرانشهری

۳

محمدرضا حسینی بهشتی

اندیشه میان‌فرهنگی به‌عنوان شرطی ممکن برای مفاهمه میان‌دینی

۴

سیدحمید طالب زاده

حکمت متعالیه و امکان همگرایی

۵

شهین اعوانی

واگرایی و هم‌گرایی مؤمن و کافر در مثنوی

۶

شمس الملوک مصطفوی

نقش گفتمان عرفانی در ایجاد همگرایی فرهنگی- دینی

۷

احمدعلی حیدری

هرمنوتیک گفت‌وگو در بیان عبدالجواد فلاطوری؛ راهی برای همگرایی میان ادیان

۸

عباس منوچهری

ملاقات دوباره به صورتی متفاوت: دستور زبانی شاعرانه در راستای همگرایی

۹

مجتبی امیری

بنیان‌های نظری همگرایی و واگرایی در تعاملات مسلمانان و مسیحیان

۱۰

محمدجواد صافیان

تاملی بر امکان و ضرورت همگرایی

۱۱

علی اصغر مصلح

همگرایی «من» و «دیگری» در شرایط غلبه قدرت

۱۲

حمید پارسانیا

معنا و ارتباطات میان‌فرهنگی

۱۳

مریم صانع پور

همگرایی اخلاقی در دنیای مجازی با استفاده از قرآن کریم

۱۴

هانس کریستین گونتر

حقیقت دینی چیست؟

۱۵

محمد لگن هاوزن

انتخاب سه‌حدی کاذب: انحصارگرایی، شمول‌گرایی وکثرت‌گرایی

۱۶

دومینیک اومیرا

فضیلت‌های یونانی در فلسفۀ اسلامی

۱۷

سالواتوره لاوچیا

به سوی نوعی خودِ گفتگویی: متافیزیکِ نور به مثابۀ چشم‌اندازی فلسفی برای مواجهۀ میان‌دینی

۱۸

ریکارددو پوزو

نوآوری اجتماعی، نوآوری فرهنگی، نوآوری دینی

۱۹

اسفا ویدیانتو

گفت­وگوی میان­دینی در عصر پسا-حقیقت

۲۰

هاینزگرهارد یوستنهوفن

حقیقت در اخلاق سیاسی

۲۱

ایرمگارد پین

یکتاپرستی، حقیقت و خشونت

۲۲

انور عالم

اسلام و مدرنیته: نیاز به گفت­وگوی میان­فرهنگی در باب نظام بین­المللی سلطه با ارجاع خاص به مساله هسته­ای ایران

۲۳

فلیکس باخمن

میراث عصر روشنگری: مسافران «منور الفکر» در مشرق‌زمین

۲۴

داگمار دوتینگ

خود ساخت؛ خوشنویسی به عنوان مکان صورت بی صورت در چارچوب فلسفه نیشیدا

۲۵

زهره معماری

همگرایی و واگرایی ادیان و پرسش از ضرورت آن در جهان کنونی

۲۶

محمدمهدی اردبیلی

بستر گفت‌وگو: فرهنگ یا متافیزیک؟

۲۷

حسین شقاقی

محدوده­ی ضروریِ هم­گرایی برای آغاز مفاهمه؛ در پرتو انتقاد هانس گلاک به اصل حمل به صحت دیویدسون

۲۸

رضا دهقانی

«سیاست سوگواری» به مثابه بستری برای واگرایی

۲۹

مالک شجاعی

مواجهه دین و علوم انسانی ؛ از واگرایی تا همگرایی

۳۰

زهرا شریف

فضایل اخلاقی پایه؛ مبنای تقارب فرهنگی

۳۱

ماندانا چگنی فراهانی

تحلیل دازاین و امکان همگرایی دینی

۳۲

فرزانه قدمیاری

تجربه‏ی زیسته‏ی همگرایی دینی در سده‏های سوم و چهارم هجری

۳۳

محمد فلاح

حقیقت دینی درنظر ریمون پانیکار؛ محملی برای هم‌گرایی ادیان

۳۴

حسین سرانجام

همگرایی و واگرایی در زیارت اربعین به مثابه رویدادی میان‌فرهنگی

 

Lecturers