درباره ما

در جهانی بسر می بریم که “فرهنگ” به یکی از مهمترین موضوعات اندیشه در قلمروهای مختلف تبدیل شده و از مؤثرترین عوامل در تمامی تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشمار می رود. تهدید جهان به آینده ای که همه فرهنگها جز فرهنگ مبتنی بر میراث تمدن مدرن در حاشیه قرار گرفته و یا محو شده باشند، بسیاری از متفکران را به اندیشه و پژوهشهای مجدانه واداشته است. موضوعاتی چون فرهنگ، تنوع فرهنگی، نحوه تنظیم روابط میان فرهنگها، آینده فرهنگها، گفتگوی فرهنگها، بینش فرافرهنگی و میان فرهنگی حجم وسیعی از پژوهشهای علمی و دانشگاهی را به خود اختصاص داده است.  یکی از وظائف متفکران در دنیای معاصر، عادت دادن خویش به پژوهش در یک موضوع از منظر فرهنگهای مختلف و  تردد بین افقهای فرهنگی مختلف است. با این وصف به نظر می رسد که آینده فرهنگها بستگی تام به نحوه فهم درست آنها از شرایط عالم معاصر، استفاده از تجارب سایر فرهنگها و ایجاد پیوندی مبتنی بر آگاهی با سایر فرهنگهاست. اگر اندیشمندان همه فرهنگها در چنین کوششی مشارکت کنند می توان به آینده ای روشن امیدوار بود.

صفحه اینترنتی “مطالعات میان فرهنگی” می خواهد آینه ای برای انعکاس چنین فعالیتهایی در ایران و سایر کشورهای جهان باشد. آنچه در این سایت عرضه می شود حاصل کوشش جمع کوچکی از پژوهشگران و استادان رشته های مختلف علوم‌انسانی به منظور فراهم آوردن زمینه ای برای مفاهمه و گفتگویی میان رشته‌ای درباره شرایط نوین مناسبات میان فرهنگ‌ها و بررسی موضوعاتی است که در این عرصه در حال پیدایش و رو به افزایش است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *