«حقیقت و قدرت» منتشر شد

✅ کتاب «حقیقت و قدرت»، نوشته علی اصغر مصلح، بوسیله نشر نی منتشر شد.

🛑 در سخن نخست چنین آمده است:

«طرح دوگانه‌ی‌ “حقیقت” و “قدرت” کوششی برای درک و توصیف یکی از مهمترین تعارضات و چالش‌های جهان معاصر است. تفکر درباره‌ی ‌حقیقت، رفتن به ریشۀ ارزشها، اعتقادات، هنجارها و نهادهایی است که به گونه‌های مختلفی شکل گرفته‌اند. تفکر در باره قدرت، در کانون قرار دادن مهمترین رانۀ عمل آدمی در طول تاریخ و وجه غالب زندگی در زمان معاصر است. طرح تقابلِ حقیقت و قدرت، به مفهوم درآوردنِ دو جانب از وجود آدمی و دو جهت‌گیریِ متقابلِ زندگی است. اگر مراتب و وجوه متعدد این دوگانه به اندیشه درآید، ریشه‌ی بسیاری از تعارضات و مسایل جهان معاصر آشکار می‌شود. در این طرح دو طرفِ تقابل، دو وضع متفاوت دارند. حقیقت در نهایت فتور است و باید جستجو کرد و بوی‌کشان آن را یافت، ولی قدرت چنان غالب است که گویی رانه‌ای جز آن در زندگی انسان معاصر نیست….»

برای تهیه‌ی کتاب می توانید از لینک زیر استفاده کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.