ارتباط با همایش بین‌المللی همگرایی و واگرایی

ارتباط با ما

آدرس دبیرخانه: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده فرهنگ معاصر

وبگاه: http://www.ihcs.ac.ir/cdiid/fa  و   isiph.ir

ایمیل: CDIIDconference2019@gmail.com